Јавете ни се денес!

Хемиски индикатор од тип 1

  • Class 1 indicators for sterilization

    Индикатори од класа 1 за стерилизација

    Показателите од оваа класа ги разликуваат пакувањата што треба да се стерилизираат од оние што се веќе стерилизирани и се подготвени за употреба, под услов циклусот на стерилизација да поминал правилно и индикаторите од повисоките класи покажуваат дека се исполнети бараните услови.Работата на процесниот индикатор од класа 1 не покажува дека се постигнати бараните услови за стерилизација.Медивиш нуди индикатори од класа 1 за стерилизација во ленти, етикети, картички и ленти