Јавете ни се денес!

Заштитна кутија за игли/шприцови

 • Safety box for needles/syringes

  Заштитна кутија за игли/шприцови

  Контејнер за остри предмети е тврд пластичен контејнер кој се користи за безбедно отстранување на поткожното
  игли, шприцови, сечила и други остри медицински инструменти, како што се интравенски катетри и за еднократна употреба
  скалпели.
  Иглите се фрлаат во контејнерот преку отвор на врвот.Иглите никогаш не треба да се туркаат
  или насилно во контејнерот, бидејќи може да дојде до оштетување на контејнерот и/или повреди со стап од игла.Остри
  контејнерите не треба да се полнат над наведената линија, обично полни две третини.
  Целта во управувањето со остриот отпад е безбедно да се ракува со сите материјали додека не бидат правилно
  располага.Последниот чекор во отстранувањето на остриот отпад е нивно отстранување во автоклав.А помалку
  заеднички пристап е нивно согорување;вообичаено само отпадот од остриот хемотерапија се согорува.
  Апликации:
  Аеродроми и големи институции
  Здравствени домови
  Болница
  Клиника
  Дома