Јавете ни се денес!

Етикети на индикатори

  • Sterilization Adhesive Indicator labels for Steam & ETO Autoclave Validation

    Етикети на индикатор за лепило за стерилизација за валидација на автоклав со пареа и ETO

    Лепливите индикаторски етикети се дизајнирани да прават разлика помеѓу стерилизирани и нестерилизирани предмети.Етикетите се залепени на материјал за стерилизација за завиткување за еднократна употреба, кеси за стерилизација.Индикаторот за процесот на стерилизација и други дополнителни информации се применуваат на етикетите.Дополнителни информации може да се применат рачно од страна на операторот или со пиштол за етикети со претходно внесени информации.На пример, името на болницата.име на одделот датум на стерилизација и датум на истекување, содржина на пакувањето, датум на стерилизација, број на автоклав и циклус, број на товар и име на техничар.Етикетите за стерилизација исто така дозволуваат идентификација на датумот на истекување.