Јавете ни се денес!

Индикатор за стерилизација на гасна плазма

 • Gas plasma sterilization indicator

  Индикатор за стерилизација на гасна плазма

  Опис на производот:

  Хемиска показателна картичка за плазма стерилизација е таа хемиска супстанција со термички хемикалии, реагенс и нивните додатоци направени од мастило, и мастило за печатење на специјалната карта на хартија на која се испечатени стандардни блокови во боја (жолта).По целосна плазма стерилизација, бојата на блоковите на бојата ќе се промени од црвена во жолта, што значи дека стерилизацијата ги исполнува условите за подобност.

  Корисен опсег:
  Нанесете ги упатствата за процесот на стерилизација со плазма водород пероксид со ниска температура.
  Промена на бојата: од црвена во жолта по стерилизација.