Јавете ни се денес!

Стоматолошки лигавчиња

  • Disposable Patient Dental bibs

    Пациент за еднократна употреба Стоматолошки лигавчиња

    Опис на уредот
    Dental Bib е наменет да спречи канализацијата од устата да ја контаминира облеката на пациентот.Забните лигавчиња се користат како прелиминарна бариера против дамки и контаминација.Тие
    се користат за заштита и на стоматолозите и на пациентите од истурање и дамки за време на стоматолошките процедури.