Јавете ни се денес!

Креп-хартии

  • High Quality Crepe Papers Manufacturers

    Висококвалитетни производители на креп-хартии

    Креп-хартии во различни бои наменети за материјали за пакување кои потоа ќе се стерилизираат со пареа или гас.Пропустлив за средства за стерилизирање и непропустлив за микроорганизми, подлежи на правилата за пакување, режимите на стерилизација, условите и рокот на траење на стерилизираните производи во него.