Јавете ни се денес!

Автоклав торбички

  • High Quality Autoclave Pouches

    Висококвалитетни торбички за автоклав

    Автоклавните торбички се дизајнирани за кратко и лесно прикажување на стерилни предмети.Рамните заптивки прават одреден интегритет на пломбата и дека кесите нема да се отвораат или пукаат од изложеност на фактори за стерилизација во автоклавот.Автоклавните торбички овозможуваат моќна дезинфекција, безбедно справување и гаража на сите предмети до моментот кога се користат.Кесичките ја задржуваат стерилноста на содржината зачувана внатре додека не се отвори самозапечатувањето, лепливите ленти или термички затворање.