Јавете ни се денес!

Додатоци

 • VALIDATION TESTS FOR SEALING PROCESSES

  ВАЛИДАЦИОНИ ТЕСТОВИ ЗА ПРОЦЕСИ НА ЗАТПУВАЊЕ

  ВАЛИДАЦИОНИ ТЕСТОВИ ЗА ПРОЦЕСИ НА ЗАТПУВАЊЕ

  Тестирањето на пенетрација на бојата е рентабилна и вообичаена метода што се користи за да се идентификуваат потенцијалните истекувања на каналот или други дефекти во заптивките на пакетот.

  Тест за боја со туркање
  PT Тестер
  Тест со мастило за шиење за заптивки
  ARTG бр.478
  ISO 11607-1;Овој стандард бара валидација
  на процесот на запечатување и пакување.